LV 1AA6UO 1AA6T0 1AA6V8 1AA6U7 TRAINER 运动鞋

  本款 LV Trainer 运动鞋拼接光滑牛皮革和别具个性纹理的路易威登 Epi 牛皮革,再现复古篮球鞋的灵感启发。侧面手写体标识压纹丰富细节。

  详细特征

  Epi 牛皮革和牛皮革

  每双缝纫工时 7 小时

  橡胶外底

  鞋舌和侧面饰有 LV 字母

  侧面饰有手写体路易威登标识

  后部饰有 #54 标识

  外底饰有 Monogram 花卉

  意大利制造

 

相关商品